St. Hanshaugen råd for personer med funksjonsnedsettelse

Rådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av representanter fra interesseorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet behandler saker som er særlig viktige for personer med funksjonsnedsettelse, som tilgjengelighet og universell utforming, tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne og arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Rådet uttaler seg store og overgripende saker som økonomiplan- og årsbudsjett og planprogrammer og konsekvensutredninger innen­for plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skule, kultur, idrett, friluftsliv, helse og pleie- og omsorgstjenestene.

Rådets medlemmer kan også ta opp saker på eget inititativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Medlemmer

Poverud, Lars (Annet)

Leder av St. Hanshaugen råd for personer med funksjonsnedsettelse
Telefon

Kjølsund, Solveig (Annet)

Nestleder av St. Hanshaugen råd for personer med funksjonsnedsettelse

Hoff, Johannes Fure (Annet)

Medlem av St. Hanshaugen råd for personer med funksjonsnedsettelse

Lauritzen, Torgrim (Rødt)

Medlem av St. Hanshaugen råd for personer med funksjonsnedsettelse

Tokheim, Vegard Rødseth (Høyre)

Medlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Nestleder av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite
Varamedlem av St. Hanshaugen råd for personer med funksjonsnedsettelse
Telefon
Møtesekretær
Jostein Mathisen Hogstad
Telefon