Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse

Tid og sted

Dato

Tirsdag 9. februar 2016

Tid

klokken 15:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Pilestredet

Sted

Stensberggata 25, 5 etg, OSLO