Tid og sted

Dato

Tirsdag 5. desember 2017

Tid

klokken 15:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Gamle Aker, 5 etg

Sted

Stensberggata 25, OSLO