Politikk og politiske møter

Camilla Sandanbråten

Møtesekretær

Telefon: 906 44 478

E-post:

St. Hanshaugen råd for personer med funksjonsnedsettelse

Rådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av representanter fra interesseorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet behandler saker som er særlig viktige for personer med funksjonsnedsettelse, som tilgjengelighet og universell utforming, tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne og arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Rådet uttaler seg store og overgripende saker som økonomiplan- og årsbudsjett og planprogrammer og konsekvensutredninger innen­for plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skule, kultur, idrett, friluftsliv, helse og pleie- og omsorgstjenestene.

Rådets medlemmer kan også ta opp saker på eget inititativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Medlemmer

Poverud, Lars (Annet)

Medlem av St. Hanshaugen råd for personer med funksjonsnedsettelse

Telefon: 970 76 944

Kjølsund, Solveig (Annet)

Medlem av St. Hanshaugen råd for personer med funksjonsnedsettelse

Liland, Bodil (Annet)

Medlem av St. Hanshaugen råd for personer med funksjonsnedsettelse

Lauritzen, Torgrim (Rødt)

Medlem av St. Hanshaugen råd for personer med funksjonsnedsettelse

Tokheim, Vegard Rødseth (Høyre)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Nestleder av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite
Varamedlem av St. Hanshaugen råd for personer med funksjonsnedsettelse

Telefon: 400 61 561