Sonja Hennies plass 3 m.fl- Offentlig ettersyn av reguleringsplan med konsekvensutredning- Utvidelse av Oslo Plaza hotel