Bruk av tomten ved Fryd barnehage, 218/222 - friområde