Anmodning om uttalelse - Idioten/ Anton Schjøths gate 13 C - Rehabilitering av barnehagebygg gnr/bnr 217/410