Kunngjøring om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn planprogram - områderegulering for sentrums gater og byrom - bilfritt byliv