Kunngjøring om offentlig ettersyn forslag til detaljregulering av Bergstien til kjørevei og