Detaljregulering av Akersveien 28 og del av Westye Egebergs gate 11 til bevaring