Protokoll St Hanshaugen Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse 21 03 17