Protokoll St. Hanshaugen helse- og sosialkomite 13 06 2017