Oktober 2016

Søknad om dispensasjon fra reguleringsformål Pilestredet 77 og Fagerborggaten 7 - Helseinstitusjon