Uttalelse til oppstartsmøte om Bergstien og St. Hanshaugen