Tilsynsutvalget for hjemmetjenester - Leder av utvalget trekker seg