Oppnevning av politisk representant og vararepresentant ti ungdomsrådet