Oppfølging av bydelsutvalgets vedtak om utleie av ledige parkeringsplasser til markedspris