Høringsuttalelse - Forslag til endring I Oslo kommunes Forskrift om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger (Åpningstidsforskriften)