Adamstuen/Veterinærhøyskolen - innspill til Statsbyggs mulighetsstudie for utvikling av området