Møllergata 4 -208_410 Ombygging av næringsbygg. Bydelens uttalelse til oppstartsmøte