Februar 2016

Kartlegging av utdanning- og yrkeskompetanse hos flyktningene som bosettes i bydelen