Kunngjøring om offentlig ettersyn om forslag til detaljregulering av Nedre Ullevål 1-3 for Ullevål til boligformå