Anmodning om styrking av forebyggende politiarbeid - tilsvar fra Politirådet