Protokoll fra St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite 13 06 2018