Om møtet

Komiteen behandler og innstiller på vedtak til bydelsutvalget saker som gjelder oppvekst, klima- og miljø, kultur og idrett, lokale parker, friområder og nærmiljøanlegg, samt standarder på disse

Møter i alle folkevalgte organer starter med "Åpen halvtime". Der gis publikum anledning til å stille spørsmål og fremme synspunkter uten debatt.

Det er ikke nødvendig å melde seg før selve møtet, men har du spørsmål ta kontakt med bydelens politiske sekretariat: kristin.kaus@bsh.oslo.kommune.no mobil 907 44 608

Velkommen!

Møtet begynner med åpen halvtime til oppsatt tid.

Innkalling

Innkalling OKL (PDF 18KB)

Saker til behandling

Fullstendig sakskart OKL (PDF 802KB)

SakTittel
17/18
18/18

Tid og sted

Dato

Onsdag 22. august 2018

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Lindern, 5 etg

Sted

Stensberggata 25, OSLO