Om møtet

Oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomiteen behandler og innstiller på vedtak til bydelsutvalget saker som gjelder oppvekst, klima- og miljø, kultur og idrett, lokale parker, friområder og nærmiljøanlegg, samt standarder på disse

Møter i alle folkevalgte organer starter med "Åpen halvtime". Der gis publikum anledning til å stille spørsmål og fremme synspunkter uten debatt.

Det er ikke nødvendig å melde seg før selve møtet, men har du spørsmål ta kontakt med bydelens politiske sekretariat: kristin.kaus@bsh.oslo.kommune.no mobil 907 44 608

Velkommen!

Møtet begynner med åpen halvtime til oppsatt tid.

Tid og sted

Dato

Onsdag 5. desember 2018

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Lindern, 5 etg

Sted

Stensberggata 25, OSLO