Om møtet

Oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomiteen behandler og innstiller på vedtak til bydelsutvalget saker som gjelder oppvekst, klima- og miljø, kultur og idrett, lokale parker, friområder og nærmiljøanlegg, samt standarder på disse

Har du spørsmål til møte ta kontakt: Ingunn Haakerud 

Møtet gjennomføres digitalt på Zoom. Det avholdes åpen halvtime
De som ønsker å holde innlegg i åpen halvtime kan sende e-post til BU-konsulent senest kl 15 dagen møtet avholdes for å få tilgang til møtet.
Det er også mulig å sende skriftlige innlegg til Ingunn Haakerud med samme frist
Saker til møte finnes her:

https://einnsyn.no/sok?contentTypes=Moetemappe&kommune0=http%3A%2F%2Fdata.oslo.kommune.no%2Fvirksomhet%2FosloKommune&kommune1=http%3A%2F%2Fdata.oslo.kommune.no%2Fvirksomhet%2F971179686&sort=

Tid og sted

Dato

Onsdag 19. august 2020

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

På nettstedet Zoom

Sted

På nett, be om tilgang før 15.00 kristin.kaus@bsh.oslo.kommune.no, OSLO