Innkalling

Sakskart til Oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomiteen 22 03 2017 (PDF 20KB)

Protokoll

Protokoll St Hanshaugen oppvekst- kultur- og lokalsamfunnskomiteen 22 03 17 (PDF 40KB)

Saker til behandling

Innkalling til Oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomiteen 22 03 2017 (PDF 253KB)

SakTittel
6/17
7/17
Avvikling av Bybi i Stensparken - videre drift
8/17
Muligheter for å etablere friluftsbarnehager i bydelen, og bydelens barnehager uteareal opp mot arealnormen.
9/17
10/17
11/17
12/17
Svømmetilbudet i bydelen, herunder hvordan svømmebassenget ved Lovisenberg Omsorg kan tilgjengeliggjøres for beboere og andre brukergrupper
13/17
14/17

Tid og sted

Dato

Onsdag 22. mars 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Lindern, 5 etg

Sted

Stensberggata 25, OSLO