Møte i St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite

Om møtet

Miljø- og byutviklingskomiteen behandler og innstiller på vedtak til bydelsutvalget saker som gjelder kommuneplaner, byutvikling og byfornyelse, boligsaker, bebyggelsesplaner, konsekvensutredninger og reguleringsplaner.

Har du spørsmål til møte ta kontakt: Elin Løvseth

Møter i alle folkevalgte organer starter med "Åpen halvtime". Der gis publikum anledning til å stille spørsmål og fremme synspunkter uten debatt.
De som ønsker å holde innlegg i åpen halvtime møter i Stensberggata 25 litt før møtestart.
Det er også mulig å sende skriftlige innlegg til Elin Løvseth

Tid og sted

Dato

Tirsdag 6. desember 2022

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Holbergs gate 1

Sted

Stensberggata 25