Miljø- og byutviklingskomiteen

Innkalling

Innkalling til Miljø- og byutviklingskomiteen 23 08 2017 (PDF 23KB)

Protokoll

Protokoll St Hanshaugen miljø- og byutviklingskomiteen 23 08 17 (PDF 32KB)

Saker til behandling

Helt sakskart (PDF 2,2MB)

SakTittel
26/17
27/17
28/17
29/17
Anmodning om kartlegging av behov for offentlige toalett i Oslo

Tid og sted

Dato

Onsdag 23. august 2017

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Gamle Aker 5 etg

Sted

Stensberggata 25, OSLO