Politikk og politiske møter

Elin Løvseth

Møtesekretær

Telefon: 480 83 384

E-post:

St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite

Komiteen behandler og innstiller på vedtak til bydelsutvalget saker som gjelder kommuneplaner, byutvikling og byfornyelse, boligsaker, bebyggelsesplaner, konsekvensutredninger og reguleringsplaner.

Medlemmer

Brede, Gudmund (Arbeiderpartiet)

Nestleder av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Nestleder av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Leder av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 980 17 078

Habhab, Beate Folkestad (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Nestleder av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite
Leder av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Telefon: 911 98 678

Petrie, Martin (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite

Telefon: 918 55 190

Sølland, Tonje (Høyre)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Telefon: 930 11 345

Ghannam, Mohamed (Rødt)

Medlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 455 55 025

Wennesland, Vegard Grøslie (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 909 28 963

Glomstein, Mikkel Storm (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Varamedlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 452 48 129

Larsen, Martin Grüner (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 986 20 468

Johnsen, Kevin (Venstre)

Varamedlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 478 50 782

Stokkeland, Cecilia (Rødt)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Varamedlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 924 18 968