Elin Løvseth

Møtesekretær

Telefon: 48 08 33 84

E-post:

St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite

Komiteen behandler og innstiller på vedtak til bydelsutvalget saker som gjelder kommuneplaner, byutvikling og byfornyelse, boligsaker, bebyggelsesplaner, konsekvensutredninger og reguleringsplaner.

Møter

  1. Dato 24.08.
    Klokkeslett 17:00-19:00
  2. Dato 05.10.
    Klokkeslett 17:00-19:00
  3. Dato 09.11.
    Klokkeslett 17:00-19:00

Se hele kalenderen

Medlemmer

Brede, Gudmund (Arbeiderpartiet)

Nestleder av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Nestleder av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Leder av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 98 01 70 78

Habhab, Beate Folkestad (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Nestleder av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite
Leder av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Telefon: 91 19 86 78

Mikalsen, Håkon Randgaard (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 95 00 97 89

Sølland, Tonje (Høyre)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Telefon: 93 01 13 45

Stokkeland, Cecilia (Rødt)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 92 41 89 68

Wennesland, Vegard Grøslie (Arbeiderpartiet)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Varamedlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 90 92 89 63

Glomstein, Mikkel Storm (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Varamedlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 45 24 81 29

Larsen, Martin Grüner (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 98 62 04 68

Johnsen, Kevin (Venstre)

Varamedlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 47 85 07 82

Ghannam, Mohamed (Rødt)

Varamedlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 45 55 50 25