St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite

Komiteen behandler og innstiller på vedtak til bydelsutvalget saker som gjelder kommuneplaner, byutvikling og byfornyelse, boligsaker, bebyggelsesplaner, konsekvensutredninger og reguleringsplaner.

Medlemmer

Bjerknes, Benedicte (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite
Leder av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite
Telefon

Schreiner, Knut (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Nestleder av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite
Telefon

Solem, Gunnar (Høyre)

Medlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite

Nore, Edvard (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite

Stokkeland, Cecilia (Rødt)

Medlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite
Telefon

Buflod, Magnus (Arbeiderpartiet)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Varamedlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite
Leder av Tilsynsutvalg for institusjonene
Telefon

Larsen, Martin Grüner (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite
Telefon

Johnsen, Kevin (Venstre)

Varamedlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite
Telefon

Ghannam, Mohamed (Rødt)

Varamedlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite
Telefon
Møtesekretær
Elin Løvseth
Telefon