Til innhold
Helse- og sosialkomiteen

Tid og sted

Dato

Tirsdag 10. desember 2019

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Lindern, 5. etg

Sted

Stensberggata 25, 5. etg, OSLO

Om møtet

Helse- og sosialkomiteen behandler og innstiller på vedtak til bydelsutvalget saker som gjelder psykisk helsevern, skjenkebevillinger, tilbud til funksjonshemmede, sosiale tjenester, sykehjem, tilsynsrapporter, hjemmetjenesten, helse, miljø og forurensing samt TT-tjenesten.

Møter i alle folkevalgte organer starter med "Åpen halvtime". Der gis publikum anledning til å stille spørsmål og fremme synspunkter uten debatt.

Det er ikke nødvendig å melde seg før selve møtet, men har du spørsmål ta kontakt med bydelens politiske sekretariat: kristin.kaus@bsh.oslo.kommune.no mobil 907 44 608

Velkommen!

Møtet begynner med åpen halvtime til oppsatt tid.