Helse- og sosialkomiteen

Tid og sted

Dato

Tirsdag 9. februar 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Lindern

Sted

Stensberggata 25, 5 etg, OSLO