Politikk og politiske møter

Solveig Thuseth-Berg

Møtesekretær

Telefon: 941 32 315

E-post:

St. Hanshaugen helse- og sosialkomite

Komiteen behandler og innstiller på vedtak til bydelsutvalget saker som gjelder psykisk helsevern, skjenkebevillinger, tilbud til funksjonshemmede, sosiale tjenester, sykehjem, tilsynsrapporter, hjemmetjenesten, helse, miljø og forurensing samt TT-tjenesten.

Medlemmer

Flydal, Håkon Andreas (Høyre)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Leder av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite

Telefon: 948 93 057

Røiseland, Marianne Wætnes (Høyre)

Nestleder av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite

Telefon: 951 16 078

Støre, Sofie Coucheron (Arbeiderpartiet)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite

Isaksen, Vidar (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Varamedlem av St. Hanshaugen eldreråd
Medlem av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite

Telefon: 476 63 346

Maloku, Lejla (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite

Telefon: 415 25 610

Grønningsæter, Fredrik (Høyre)

Varamedlem av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Telefon: 400 75 615

Hoel, Gudrun Jære (Venstre)

Varamedlem av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite
Medlem av Tilsynsutvalg for institusjonene

Telefon: 930 68 024

Heiberg, Sigrid Zurbuchen (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite

Telefon: 482 59 418

Dalheim, Tora (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite

Telefon: 951 50 089

Bjerknes, Benedicte (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite

Telefon: 901 25 184