St. Hanshaugen helse- og sosialkomite

Komiteen behandler og innstiller på vedtak til bydelsutvalget saker som gjelder psykisk helsevern, skjenkebevillinger, tilbud til funksjonshemmede, sosiale tjenester, sykehjem, tilsynsrapporter, hjemmetjenesten, helse, miljø og forurensing samt TT-tjenesten.

Medlemmer

Flydal, Håkon Andreas (Høyre)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Leder av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite
Telefon

Røiseland, Marianne Wætnes (Høyre)

Nestleder av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite
Telefon

Getz, Michaela (Arbeiderpartiet)

Medlem av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite
Telefon

Isaksen, Vidar (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Varamedlem av St. Hanshaugen eldreråd
Medlem av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite
Telefon

Maloku, Lejla (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite
Telefon

Grønningsæter, Fredrik (Høyre)

Varamedlem av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester
Telefon

Kristoffersen, Bente (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite

Hoel, Gudrun Jære (Venstre)

Varamedlem av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite
Medlem av Tilsynsutvalg for institusjonene
Telefon

Heiberg, Sigrid Zurbuchen (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite
Telefon

Bjerknes, Benedicte (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite
Leder av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite
Telefon
Møtesekretær
Ruby Kristin Myhren
Telefon