Møte i St. Hanshaugen eldreråd

Tid og sted

Dato

Mandag 5. desember 2022

Tid

klokken 15:00

Tilleggsinformasjon

Holbergs gate 1

Sted

Stensberggata 25