Anita Fritz

Møtesekretær

Telefon: 41 77 12 90

E-post:

St. Hanshaugen eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. De fleste deltagerne er pensjonister.

Rådet uttaler seg i saker som gjelder levekår for eldre. Blant annet om budsjett, tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram, reguleringsplaner, samferdselssaker, kommunikasjonsplaner og kulturtiltak.

Eldrerådet kan også ta opp egne saker, og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Medlemmer

Grønning, Berly Lund (Annet)

Leder av St. Hanshaugen eldreråd

Hanssen, Gunnar (Annet)

Nestleder av St. Hanshaugen eldreråd

Telefon: 48 14 62 02

Jørgensen, Berit (Annet)

Medlem av St. Hanshaugen eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Lindsjørn, Trygve (Annet)

Medlem av St. Hanshaugen eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for institusjonene

Telefon: 91 37 95 02

Øien, Inger (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av St. Hanshaugen eldreråd

Doder, Nenad

Varamedlem av St. Hanshaugen eldreråd

Lindholm Gunnar Berge (Annet)

Varamedlem av St. Hanshaugen eldreråd

Telefon: 99 00 32 01

Ulleberg, Ole Chr (Annet)

Varamedlem av St. Hanshaugen eldreråd

Telefon: 91 54 80 54

Bjørneby, Marit (Annet)

Varamedlem av St. Hanshaugen eldreråd

Isaksen, Vidar (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Varamedlem av St. Hanshaugen eldreråd
Medlem av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite

Telefon: 47 66 33 46