Politikk og politiske møter

Anita Fritz

Møtesekretær

Telefon: 417 71 290

E-post:

St. Hanshaugen eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. De fleste deltagerne er pensjonister.

Rådet uttaler seg i saker som gjelder levekår for eldre. Blant annet om budsjett, tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram, reguleringsplaner, samferdselssaker, kommunikasjonsplaner og kulturtiltak.

Eldrerådet kan også ta opp egne saker, og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Møter

  1. Dato 10.11.
    Klokkeslett 15:00-16:30
    St. Hanshaugen seniorsenter
  2. Dato 08.12.
    Klokkeslett 15:00-16:30
    St. Hanshaugen seniorsenter

Se hele kalenderen

Medlemmer

Grønning, Berly Lund (Annet)

Leder av St. Hanshaugen eldreråd

Hanssen, Gunnar (Annet)

Nestleder av St. Hanshaugen eldreråd

Telefon: 481 46 202

Jørgensen, Berit (Annet)

Medlem av St. Hanshaugen eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Lindsjørn, Trygve (Annet)

Medlem av St. Hanshaugen eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for institusjonene

Telefon: 913 79 502

Øien, Inger (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av St. Hanshaugen eldreråd

Doder, Nenad

Varamedlem av St. Hanshaugen eldreråd

Lindholm Gunnar Berge (Annet)

Varamedlem av St. Hanshaugen eldreråd

Telefon: 990 03 201

Ulleberg, Ole Chr (Annet)

Varamedlem av St. Hanshaugen eldreråd

Telefon: 915 48 054

Bjørneby, Marit (Annet)

Varamedlem av St. Hanshaugen eldreråd

Isaksen, Vidar (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Varamedlem av St. Hanshaugen eldreråd
Medlem av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite

Telefon: 476 63 346