Bydelsutvalget

Innkalling

Innkalling St. Hanshaugen bydelsutvalg 16 02 16 (PDF 20KB)

Referatsaker februar 2016 (PDF 1,9MB)

Protokoll

Protokoll fra St. Hanshaugen bydelsutvalg 16 02 16 (PDF 52KB)

Saker til behandling

Sakskart St. Hanshaugen bydelsutvalg 16 02 16 (PDF 211KB)

SakTittel
1/16
2/16
3/16
4/16
Brukerundersøkelse barnehager 2015 - Trivsel og tilfredshet
5/16
Skolehelsetjenesten i Bydel St. Hanshaugen
6/16
Kartlegging av utdanning- og yrkeskompetanse hos flyktningene som bosettes i bydelen
7/16
8/16
9/16
10/16
11/16
12/16
13/16
Svar til bydelsutvalgets punkt 9 i verbalforslagene
14/16

Tid og sted

Dato

Tirsdag 16. februar 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Møterom St. Hanshaugen

Sted

Stensberggata 25, 5 etg, OSLO