Møte i St. Hanshaugen arbeidsutvalg

Tid og sted

Dato

Tirsdag 27. september 2022

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Holbergs gate 1

Sted

Stensberggata 25