Møte i St. Hanshaugen arbeidsutvalg

Om møtet

Møter i bydelsutvalget og de andre folkevalgte organer starter med "Åpen halvtime". Der gis publikum anledning til å stille spørsmål og fremme synspunkter uten debatt.
Åpen halvtime er ikke et sted for diskusjon med politikerne, med politikerne vil ofte stille oppklarende spørsmål etter din innledning.
Det er ikke nødvendig å melde seg før selve møtet, men har du spørsmål ta kontakt med bydelens politiske sekretariat: kristin.kaus@bsh.oslo.kommune.no tlf. 907 44 608

Publikum har ikke adgang til å ta ordet, komme med spørsmål og meningsytringer under møtet for øvrig.

VELKOMMEN!

Innkalling

Innkalling (PDF 19KB)

Protokoll

Protokoll fra St. Hanshaugen arbeidsutvalg 14 06 2018 (PDF 31KB)

Saker til behandling

Fullstendig sakskart (PDF 1,9MB)

Saken er ikke ferdig

Tid og sted

Dato

Tirsdag 14. august 2018

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Møterom St. Hanshaugen, 5 etg

Sted

Stensberggata 25, OSLO