Innkalling

Innkalling St. Hanshaugen arbeidsutvalg 19 01 17 (PDF 30KB)

Referatsaker januar 2017 (PDF 10,5MB)

Saker til behandling

Sakskart St. Hanshaugen arbeidsutvalg 19 01 17(1) (PDF 3,2MB)

SakTittel
1/17
AU-protokoll desember 2016
2/17
3/17
4/17
5/17
6/17
7/17

Tid og sted

Dato

Torsdag 19. januar 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Møterom St. Hanshaugen, 5 etg

Sted

Stensberggata 25, OSLO