Innkalling

Innkalling til arbeidsutvalget 06 06 2017 (PDF 26KB)

Protokoll

Protokoll St Hanshaugen arbeidsutvalg 06 06 17 (PDF 64KB)

Saker til behandling

Helt sakskart (PDF 953KB)

SakTittel
41/17
42/17
43/17
Tiltak for å spare energi i bydelsadministrasjonens lokaler
44/17
45/17
46/17
Orienteringssak - utkast til ny forskrift om kommunale barnehager i Oslo kommune
47/17
48/17
49/17
50/17
Frivillig arbeid Bydel St.Hanshaugen
51/17
52/17
Flyktningarbeid i Bydel St. Hanshaugen i 2017
53/17
Økonomisk status per april 2017

Tid og sted

Dato

Tirsdag 6. juni 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Møterom St. Hanshaugen, 5 etg

Sted

Stensberggata 25, OSLO