Ekstraordinært møte i St. Hanshaugen arbeidsutvalg

Om møtet

Møtet avholdes som nettmøte grunnet koronatiltakene.

Det vil derfor ikke være åpen halvtime.
Hvis noe ønskes presentert sendes dette på e-post til kristin.kaus@bsh.oslo.kommune.no

 

Tid og sted

Dato

Onsdag 25. mars 2020

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Nettbasert, ikke åpen halvtime

Sted