Kristin Kaus

Møtesekretær

Telefon: 90 74 46 08

E-post:

St. Hanshaugen arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget foretar en forberedende behandling av alle saker som skal behandles i bydelsutvalget. Utvalget behandler saker som er faglig utredet fra bydelsadministrasjonen og saker som har vært til behandling i komiteene. Arbeidsutvalget har fem medlemmer.

Møter

 1. Dato 07.06.
  Klokkeslett 18:00-20:00
  Møterom St. Hanshaugen, Stensberggata 25
 2. Dato 30.08.
  Klokkeslett 18:00-20:00
  Møterom St. Hanshaugen, Stensberggata 25
 3. Dato 04.10.
  Klokkeslett 18:00-20:00
  Møterom St. Hanshaugen, Stensberggata 25

Se hele kalenderen

Medlemmer

Brede, Gudmund (Arbeiderpartiet)

Leder av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Leder av St. Hanshaugen bydelsutvalg

Telefon: 98 01 70 78

Nøst, Lage (Miljøpartiet De Grønne)

Nestleder av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Nestleder av St. Hanshaugen bydelsutvalg

Telefon: 95 10 84 80

Fjellstad, Christian Pollock (Høyre)

Medlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg

Telefon: 90 09 23 09

Stokkeland, Cecilia (Rødt)

Medlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 92 41 89 68

Zimmer, Nina (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Leder av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite

Telefon: 90 77 01 95

Isaksen, Vidar (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Varamedlem av St. Hanshaugen eldreråd
Medlem av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite

Telefon: 47 66 33 46

Sørum, Steffen (Rødt)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg

Telefon: 40 85 37 57

Akerø, Johanne Heitmann (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite

Sølland, Tonje (Høyre)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Telefon: 93 01 13 45

Maloku, Lejla (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite

Telefon: 41 52 56 10