Kristin Kaus

Møtesekretær

Telefon: 90 74 46 08

E-post:

St. Hanshaugen arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget foretar en forberedende behandling av alle saker som skal behandles i bydelsutvalget. Utvalget behandler saker som er faglig utredet fra bydelsadministrasjonen og saker som har vært til behandling i komiteene. Arbeidsutvalget har fem medlemmer.

Møter

  1. Dato 12.10.
    Klokkeslett 18:00-20:00
  2. Dato 16.11.
    Klokkeslett 18:00-20:00
  3. Dato 07.12.
    Klokkeslett 18:00-20:00

Se hele kalenderen

Medlemmer

Fjellberg, Ingrid Randisdatter (Miljøpartiet De Grønne)

Leder av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Leder av St. Hanshaugen bydelsutvalg

Telefon: 47 71 76 91

Brede, Gudmund (Arbeiderpartiet)

Nestleder av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Nestleder av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Leder av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 98 01 70 78

Fjellstad, Christian Pollock (Høyre)

Medlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg

Telefon: 90 09 23 09

Zimmer, Nina (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Leder av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite

Telefon: 90 77 01 95

Sørum, Steffen (Rødt)

Medlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg

Telefon: 40 85 37 57

Habhab, Beate Folkestad (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Nestleder av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite
Leder av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Telefon: 91 19 86 78

Akerø, Johanne Heitmann (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite

Sølland, Tonje (Høyre)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Telefon: 93 01 13 45

Stokkeland, Cecilia (Rødt)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 92 41 89 68