St. Hanshaugen arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget foretar en forberedende behandling av alle saker som skal behandles i bydelsutvalget. Utvalget behandler saker som er faglig utredet fra bydelsadministrasjonen og saker som har vært til behandling i komiteene. Arbeidsutvalget har fem medlemmer.

Medlemmer

Brede, Gudmund (Arbeiderpartiet)

Leder av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Leder av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Telefon

Fjellstad, Christian Pollock (Høyre)

Medlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Telefon

Stokkeland, Cecilia (Rødt)

Medlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite
Telefon

Zimmer, Nina (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Leder av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite
Telefon

Isaksen, Vidar (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Varamedlem av St. Hanshaugen eldreråd
Medlem av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite
Telefon

Sørum, Steffen (Rødt)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Telefon

Akerø, Johanne Heitmann (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite

Sølland, Tonje (Høyre)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester
Telefon

Maloku, Lejla (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite
Telefon
Møtesekretær
Kristin Kaus
Telefon