Til innhold
Politikk og politiske møter

Tilsynsutvalg for institusjoner

Tilsynsutvalgene for sykehjemmene og hjemmetjenesten fører kontroll og tilsyn med hvordan tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

 

Medlemmer

Gresdal, Lisbeth (Arbeiderpartiet)

Leder av Tilsynsutvalg for institusjoner

Telefon: 974 69 890

Solhjell, Else Vie (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Tilsynsutvalg for institusjoner

Helseth, Inger G. Thing - Seniorrådet

Medlem av Tilsynsutvalg for institusjoner

Telefon: 980 03 116

Dordoye, Camilla (Rødt)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for institusjoner

Taylor Tveit, Janet (Rødt)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for institusjoner

Bjerlin, Marit - Seniorrådet

Medlem av Søndre Nordstrand seniorråd
Varamedlem av Tilsynsutvalg for institusjoner

Telefon: 977 38 600