Politikk og politiske møter

Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Tilsynsutvalgene for sykehjemmene og hjemmetjenesten fører kontroll og tilsyn med hvordan tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Wennberg, Liv-Inger (Høyre)

Leder av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Telefon: 920 50 454

Naustdal, Rune (Rødt)

Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Tysland, Anne-May - Seniorrådet

Nestleder av Søndre Nordstrand seniorråd
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Telefon: 996 23 771

Paulsen, Cathrine Victoria K. (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Telefon: 936 66 432

Rocabado, Jorge Soria (Rødt)

Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Telefon: 982 48 300

Elvebakk, Åslaug, Seniorrådet

Medlem av Søndre Nordstrand seniorråd
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester