Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Tilsynsutvalgene for sykehjemmene og hjemmetjenesten fører kontroll og tilsyn med hvordan tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Wennberg, Liv-Inger (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand seniorråd
Leder av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester
Telefon

Naustdal, Rune (Rødt)

Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Tysland, Anne-May - Seniorrådet

Leder av Søndre Nordstrand seniorråd
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester
Telefon

Paulsen, Cathrine Victoria K. (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Rocabado, Jorge Soria (Rødt)

Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester
Telefon

Elvebakk, Åslaug, Holmlia menighet

Nestleder av Søndre Nordstrand seniorråd
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester