Til innhold
Politikk og politiske møter

Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Tilsynsutvalgene for sykehjemmene og hjemmetjenesten fører kontroll og tilsyn med hvordan tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Wennberg, Liv-Inger (Høyre)

Leder av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Telefon: 920 50 454

Naustdal, Rune (Rødt)

Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Paulsen, Cathrine Victoria K. (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Telefon: 936 66 432

Rocabado, Jorge Soria (Rødt)

Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Telefon: 982 48 300