Møte i Søndre Nordstrand ungdomsråd

Om møtet

Digitalt testmøte for utprøving av videoløsning.

Eventuelle innspill til åpen halvtime kan innen kl 16 på møtedagen sendes til sekretæren på følgende e-postadresse: cecilie.ueland.coucheron@bsn.oslo.kommune.no

Protokoll

Protokoll - URÅ 28.09.2020 (PDF 68KB)

Tid og sted

Dato

Mandag 28. september 2020

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt testmøte

Sted

Digitalt testmøte