Møte i Søndre Nordstrand ungdomsråd

Tid og sted

Dato

Tirsdag 2. juni 2020

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Avlyst

Sted

Avlyst