Søndre Nordstrand ungdomsråd

Møte i Søndre Nordstrand ungdomsråd

Tid og sted

Dato

Mandag 11. april 2016

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Rosenholmveien 4B

Sted