Møte i Søndre Nordstrand ungdomsråd

Tid og sted

Dato

Mandag 9. mai 2016

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Rosenholmveien 4 B

Sted