Møte i Søndre Nordstrand ungdomsråd

Tid og sted

Dato

Mandag 28. oktober 2019

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Holmlia Senter vei 9

Sted

Holmlia Senter vei 9, OSLO